English
تاریخ : سه شنبه 20 آذر 1397
کد 7

بازدید گروه مهندسی مکانیک دانشگاه مراغه از کارگاههای تخصصی مرکز فنی و حرفه ای شهرستان مراغه

پیرو هماهنگی های انجام شده توسط گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه مراغه از کارگاههای تخصصی مرکز فنی و حرفه ای بازدید نمودند.