English
تاریخ : چهارشنبه 18 آبان 1401
کد 23

سمینار

سمینار "چگونه کارآفرین شویم؟" برگزار شد.

سمینار "چگونه کارآفرین شویم؟" روز یکشنبه مورخ 15 آبان 1401 برگزار شد.
به گزارش دفتر کارافرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه مراغه، "سمینار چگونه کارآفرین شویم؟" روز یکشنبه مورخ 15 آبان ماه سال 1401 در دانشکده کشاورزی با سخنرانی آقایان امیدرضا جلالی مرادی، مدیر عامل شرکت آینده‌سازان شخصی هوشمند و مجید علی اکبری، مدیر عامل شرکت ارم آذین طب، از دانشجویان کارآفرین موفق در حوزه‌ی سلامت، تشکیل شد.
در این سمینار، موضوعاتی مانند پیرامون آشنایی با نحوه راه اندازی کسب و کار و موانع آن مانند بررسی ایده، نیازسنجی، اهمیت تشکیل تیم، شناسایی بازار کار هدف، طراحی نمونه اولیه و نیز تجربیات شخصی این دو کارآفرین موفق در حوزه‌ی سلامت مطرح گشت.