English
تاریخ : سه شنبه 10 آبان 1401
کد 19

تأسیس دبیرخانه ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه مراغه در محل فرمانداری شهرستان ویژه مراغه

تأسیس دبیرخانه ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه مراغه در محل فرمانداری شهرستان ویژه مراغه

دبیرخانه ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه مراغه در محل فرمانداری شهرستان ویژه مراغه تاسیس شد.
به گزارش مدیریت گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه مراغه، در راستای هدفمند کردن ارتباطات گروه کارآفرینی و جامعه و صنعت دانشگاه مراغه و استفاده از ظرفیت‏های این گروه در راستای حل مسائل و مشکلات جامعه، پیشنهاد تأسیس دبیرخانه ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه مراغه در محل فرمانداری شهرستان ویژه مراغه با ارائه اساسنامه و برنامه اجرایی انجام گرفت. در این نشست که با حضور فرماندار شهرستان ویژه مراغه، کارشناسان فرمانداری، معاونت اداری و مالی دانشگاه مراغه و مدیریت گروه کارآفرینی دانشگاه مراغه انجام گرفت، مقرر شد که دبیرخانه ارتباط با جامعه و صنعت با همکاری دانشگاه مراغه و فرمانداری ویژه شهرستان مراغه تأسیس شود.